Một huyện của tỉnh Long An giáp TP.HCM sẽ quy hoạch đô thị hơn 28.000 ha, có 13 KCN và 46 dự án nhà ở

Phát triển đô thị Bến Lức đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III, giai đoạn dài hạn đến năm 2045 phấn đấu xây dựng đô thị Bến Lức theo chỉ tiêu đô thị loại II.

Mới đây, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2045.

Theo Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng (VIUP), phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của huyện Bến Lức, gồm 14 xã và 1 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 28.785ha. Thời hạn lập quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng đô thị Bến Lức dựa trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch chuyên ngành; phát triển đô thị Bến Lức đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đến năm 2045 xây dựng đô thị Bến Lức theo chỉ tiêu đô thị loại II; phát triển đô thị thông minh, sinh thái, bản sắc, tiên phong áp dụng thành tựu cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 vào nâng cấp chất lượng đô thị; khai thác hài hòa những lợi thế của sông Vàm Cỏ Đông, tạo lập không gian đô thị xanh, sinh thái gắn với đặc trưng miền Tây sông nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu trọng tâm đối với Quy hoạch chung đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2045, bao gồm: phân tích, đánh giá thực trạng và các quy hoạch, chương trình, dự án đang được triển khai, trên cơ sở phân tích đánh giá cụ thể điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội và sử dụng đất; phân tích và đánh giá các nội dung của các quy hoạch đã được phê duyệt và đối chiếu, rà soát với tình hình thực tiễn phát triển tại Bến Lức.

Đồng thời, rà soát các dự án trên địa bàn đã được lập và phê duyệt; đánh giá vai trò, hiệu quả của công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Bến Lức; các giải pháp quản lý và huy động các nguồn lực, mô hình tổ chức triển khai, cơ chế chính sách; xác định các yếu tố mới nảy sinh, những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, triển khai thực hiện.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Bến Lức được định hướng phát triển đô thị là công nghiệp – đô thị – thương mại – dịch vụ tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức – Tân An.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện có 13 KCN hiện hữu và mở rộng với diện tích 4.551ha như KCN Vĩnh Lộc 2, Thuận Đạo, Nhựt Chánh, Phúc Long, Thịnh Phát, Phú An Thạnh, Prodezi, Tandoland,… Trong đó, huyện tập trung phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ, logistics 469ha. Ngoài ra, huyện cũng bố trí đất ở cho toàn huyện là 6.395ha.

Theo danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư ưu tiên thực hiện, huyện Bến Lức có đến 46 dự án nhà ở với tổng diện tích lên đến 22.942,6 ha, cao nhất tỉnh Long An.

Theo kế hoạch phát triển, đối với khu vực phía Nam đô thị Bến Lức, huyện bố trí 3.261ha đất ở, trong đó có một số dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch và tổ chức đấu thầu dự án như khu đô thị sinh thái. Điển hình là dự án khu đô thị WaterPoint, xã An Thạnh đang được triển khai hoàn thiện.

Khu vực phía Bắc của huyện được định hướng phát triển đô thị sinh thái và công nghiệp, phù hợp phát triển các KCN đến năm 2030 của tỉnh. Trong đó, bố trí 2.709ha như KCN Prodezi, Tandoland, Hải Sơn, VSip Becamex; phát triển đất ở khu đô thị 3.133ha. UBND tỉnh đã cho lập quy hoạch khu đô thị 1.200ha xã Lương Hòa. Ngoài ra, khu vực này còn bố trí đất thương mại – dịch vụ 200ha.

Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông của đô thị Bến Lức được định hướng phát triển công nghiệp – đô thị sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như quy hoạch khu đô thị sinh thái thông minh Bình Đức, khu phức hợp đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Thạnh Lợi, khu đô thị kết hợp thương mại, vui chơi, giải trí. Đặc biệt, tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM dự kiến qua khu vực trên tạo điều kiện phát triển kinh tế cho 3 xã: Bình Đức, Thạnh Hòa và Thạnh Lợi.

Gọi ngay