Tổng số bất động sản: 80

Sắp xếp   

 • xã An Thạnh, Bến Lức, Long An ( AT – 003)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  xã An Thạnh

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 2.000m2

  Giá bán 1 Tỷ 200

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : xã An Thạnh, Bến Lức, Long An ( AT – 003) 👉 Đất : LUA 👉 Tổng diện tích : 2.000 m2 👉 Giá bán:            ...

  Chi tiết Ngày đăng: 17-07-2024

 • xã An Thạnh, Bến Lức, Long An ( AT – 002)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  xã An Thạnh

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 1.000m2

  Giá bán 1 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : xã An Thạnh, Bến Lức, Long An ( AT – 002) 👉 Đất : LUA 👉 Tổng diện tích : 1000 m2 👉 Giá bán:            ...

  Chi tiết Ngày đăng: 17-07-2024

 • MT 816, xã Bình Đức, Bến Lức, Long An ( MT 816 – 001)

  300x200
  MẶT TIỀN KINH DOANH
  NAM HẢI 0946 46 7177

  MT 816

  Loại MẶT TIỀN KINH DOANH

  Diện tích 285m2

  Giá bán 2 Tỷ 300

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : MT 816, xã Bình Đức, Bến Lức, Long An ( MT 816 – 001) 👉 Đất : ONT 👉 Tổng diện tích : 5 x...

  Chi tiết Ngày đăng: 17-07-2024

 • Ấp 2, Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB – 009)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  Ấp 2

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 5.100m2

  Giá bán 3 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : Ấp 2, Xã Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB – 009) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 82 x 60...

  Chi tiết Ngày đăng: 17-07-2024

 • Xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An ( LH – 028)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  xã Lương Hòa

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 5.000m2

  Giá bán 3 Tỷ 250

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : Xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An ( LH – 028) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 5.000 m2 👉 Giá bán:            ...

  Chi tiết Ngày đăng: 17-07-2024

 • MT Quách Văn Tuấn, Phường5, TP Tân An ( TPTA – 001)

  300x200
  ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ
  Nam Hải 0946 46 7177

  MT Quách Văn Tuấn

  Loại ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ

  Diện tích 6.050m2

  Giá bán 35 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : MT Quách Văn Tuấn, Phường5, TP Tân An ( TPTA – 001) 👉 Đất : ODT 👉 Tổng diện tích : 6.050 m2 👉 Giá...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Mặt tiền QL 1A, TT Bến Lức, Long An ( MTQL1A – 004)

  300x200
  MẶT TIỀN KINH DOANH
  Nam Hải 0946 46 7177

  MT QL 1A

  Loại MẶT TIỀN KINH DOANH

  Diện tích 3.300m2

  Giá bán 34 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : Mặt tiền QL 1A, TT Bến Lức, Long An ( MTQL1A – 004) 👉 Đất : SKC 👉 Tổng diện tích : 3.300 m2 👉...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • ĐS 7 KDC Idico, Hựu Thạnh, Đức Hòa ( ĐH – 004)

  300x200
  ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ
  Nam Hải 0946 46 7177

  ĐS 7 KDC Idico

  Loại ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ

  Diện tích 100m2

  Giá bán 1 Tỷ 350

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : ĐS 7 KDC Idico, Hựu Thạnh, Đức Hòa ( ĐH – 004) 👉 Đất : ONT 👉 Tổng diện tích : 100 m2 👉 Giá...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • MT 830, xã Long Sơn, Cần Đước, Long An ( CĐ – 001)

  300x200
  MẶT TIỀN KINH DOANH
  Nam Hải 0946 46 7177

  MT 830

  Loại MẶT TIỀN KINH DOANH

  Diện tích 1.134m2

  Giá bán 6 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : MT 830, xã Long Sơn, Cần Đước, Long An ( CĐ – 001) 👉 Đất : LUA 👉 Tổng diện tích : 1.134 m2 (...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • ĐS 1 KDC Idico, Hựu Thạnh, Đức Hòa ( ĐH – 003)

  300x200
  ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ
  Nam Hải 0946 46 7177

  ĐS 1 KDC Idico

  Loại ĐẤT THỔ CƯ - NHÀ PHỐ

  Diện tích 100m2

  Giá bán 2 Tỷ 100

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : ĐS 1 KDC Idico, Hựu Thạnh, Đức Hòa ( ĐH – 003) 👉 Đất : ONT 👉 Tổng diện tích : 100 m2 👉 Giá...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • xã Tân Long, Thủ Thừa, Long An ( TT – 006)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  Nam Hải 0946 46 7177

  xã Tân Long

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 100.000m2

  Giá bán 23 Tỷ

  👉 Đất vàng cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ 👉 Vị trí : xã Tân Long, Thủ Thừa, Long An ( TT – 006) 👉 Đất : LUA 👉 Tổng diện tích : 100 000 m2 👉 Giá...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Ấp 2, Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB – 008)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  Ấp 2

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 18.300m2

  Giá bán 12 Tỷ

  👉 Đất vàng thích hợp đầu tư, làm nhà nghỉ dưỡng 👉 Vị trí : Ấp 2, Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB – 008) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 89 X 205 =...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Ấp 10, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An  ( LH-027)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  Ấp 10

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 7 178m2

  Giá bán 10 Tỷ

  👉 Đất vàng bán giá siêu rẻ, cơ hội đầu tư cho quý khách 👉 Vị trí : Ấp 10, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An  ( LH-027) 👉 Đất : LUA + ONT 👉 Tổng diện tích...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Ấp 5, Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB-007)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  Ấp 5

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 11.250m2

  Giá bán 9 Tỷ 500

  👉 Đất vàng bán giá siêu rẻ, cơ hội đầu tư cho quý khách 👉 Vị trí : Ấp 5, Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB-007) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 11.250 m2   (...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An ( TL-006)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  xã Thạnh Lợi

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 21.333m2

  Giá bán 6 Tỷ 826

  👉 Đất vàng bán giá siêu rẻ, cơ hội đầu tư cho quý khách 👉 Vị trí : Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An ( TL-006) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 21.333 m2 👉 Giá bán:            6...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

 • Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB-006)

  300x200
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  NAM HẢI 0946 46 7177

  Lương Bình

  Loại ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  Diện tích 1 000m2

  Giá bán 899 Triệu

  👉 Đất vàng bán giá siêu rẻ, cơ hội đầu tư cho quý khách 👉 Vị trí : Lương Bình, Bến Lức, Long An ( LB-006) 👉 Đất : HNK 👉 Tổng diện tích : 1000 m2   ( 17.24 x55...

  Chi tiết Ngày đăng: 15-07-2024

Gọi ngay