Long An: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú

– UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số: 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo Quyết định này, Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có diện tích 2.194.989m2 (khoảng 219,50ha), với dân số khoảng 29.217 người.

                                                                         Một góc đô thị huyện Bến Lức.

Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tọa lạc xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vị trí tiếp giáp: Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và UBND xã Thanh Phú; Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và sông Bến Lức; Phía Nam giáp tuyến đường giao thông hiện trạng và khu đất quy hoạch chức năng logistics; Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng và sông Bến Lức. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển DB (Theo Giấy ủy quyền số 2405/2023/CV-LD-DB&ECOPARK ngày 24/5/2023 của Liên danh Nhà đầu tư DB & Ecopark) là chủ đầu tư lập quy hoạch; Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng) là đơn vị tư vấn.

Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú được quy hoạch là Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch với hệ thống không gian mở, tiện ích công cộng, thương mại dịch vụ đầy đủ, là điểm đến cảnh quan độc đáo mới, hấp dẫn khách du lịch; Khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại và có kết nối thuận tiện với các khu chức năng khác của huyện Bến Lức. Dân số khoảng 29.217 người. Đất đơn vị ở 60,6m2/người; Đất công cộng cấp đơn vị ở 3,37m2/người; Đất cây xanh đơn vị ở 4,0m2/người.

Theo đó, đất xây dựng công trình nhà ở có diện tích 887.408,64m2 chiếm 40,43% diện tích lập quy hoạch, gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà chung cư hỗn hợp, nhà ở tái định cư: Nhà ở liền kề: Tổng diện tích: 229.346,70m2; Tổng số lô đất 1.742 lô. Tầng cao tối đa là 3 tầng, xây kiên cố; riêng lô đất 5-LK02 có tầng cao từ 3-5 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 100% và từng lô đất phải tuân thủ mật độ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Bảng 2.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021. Hệ số sử dụng đất tối đa 3,00 lần (từng lô đất theo bản vẽ QH-04A). Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ và phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Điểm 2.6.7 và Điểm 2.6.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021.

Nhà ở biệt thự: Tổng diện tích: 573.045,96m2; Tổng số lô đất 2.185 lô. Tầng cao tối đa: 2-3 tầng, xây kiên cố. Mật độ xây dựng tối đa 80% và từng lô đất phải tuân thủ mật độ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Bảng 2.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021. Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,40 lần (từng lô đất theo bản vẽ QH-04A). Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ và phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Điểm 2.6.7 và Điểm 2.6.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021 (áp dụng linh hoạt sao cho đảm bảo diện tích xây dựng công trình hợp lý, nhưng vẫn có sự đồng bộ đối với từng đoạn, tuyến đường).

Nhà ở chung cư hỗn hợp: Tổng diện tích 58.354,75m2. Tầng cao tối đa là 3-41 tầng, xây kiên cố. Mật độ xây dựng tối đa 40-50% và phải tuân thủ mật độ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Bảng 2.10 Quy chuẩn QCVN 01:2021. Hệ số sử dụng đất tối đa 6,50 lần. Chỉ giới xây dựng: Vị trí tiếp giáp đường giao thông trùng với chỉ giới đường đỏ; vị trí tiếp giáp các dãy nhà thấp tầng lùi 6m. Tỷ lệ trồng cây xanh: ≥ 20%.

Nhà tái định cư: Tổng diện tích 26.661,23m2. Tổng số lô đất 300 lô. Tầng cao tối đa 3 tầng, xây kiên cố. Mật độ xây dựng tối đa 100% và từng lô đất phải tuân thủ mật độ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Bảng 2.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021.

Hệ số sử dụng đất tối đa 3,00 lần (từng lô đất theo bản vẽ QH-04A). Chỉ giới xây dựng: Vị trí tiếp giáp đường giao thông trùng với chỉ giới đường đỏ; vị trí tiếp giáp các dãy nhà thấp tầng lùi 0-2m (từng lô đất theo bản vẽ QH-04A) và phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Điểm 2.6.7 và Điểm 2.6.8 Quy chuẩn QCVN 01:2021. Các công trình nhà ở phải đồng bộ về chiều cao xây dựng; đồng bộ về cao độ nền so với cốt vỉa hè, đồng bộ về độ cao sàn tầng; đồng bộ về độ vươn ra của ban công; hình thức kiến trúc các công trình phải tương đồng với nhau về hình khối và màu sắc.

Đất thương mại: Diện tích 17.374,01m2. Tầng cao tối đa 1-5 tầng, xây kiên cố (từng lô đất theo bản vẽ QH-04A). Mật độ xây dựng tối đa 100% và phải tuân thủ mật độ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Bảng 2.10 Quy chuẩn QCVN 01:2021. Hệ số sử dụng đất tối đa 4,00 lần. Chỉ giới xây dựng: Vị trí tiếp giáp đường giao thông trùng với chỉ giới đường đỏ; vị trí tiếp giáp các dãy nhà thấp tầng lùi 0-6m. Phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng, quy định tại Điểm 2.6.7; Điểm 2.6.8 và Điểm 2.6.9 Quy chuẩn QCVN 01:2021 (áp dụng linh hoạt sao cho đảm bảo diện tích xây dựng công trình hợp lý).

UBND tỉnh Long An yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB có trách nhiệm thực hiện đúng: Diện tích và ranh giới quy hoạch căn cứ theo trích đo bản đồ địa chính mới nhất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp. Khi triển khai dự án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các vấn đề thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực, đồng thời đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đồ án quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Bến Lức công bố công khai quy hoạch và tiến độ đầu tư dự án theo quy định. Việc cắm mốc giới theo quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu và toàn bộ kết quả thẩm định, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy hoạch được duyệt và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Gọi ngay