Long An: Lập Quy hoạch chung các đô thị Đức Hòa, Bến Lức

– Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Văn bản số 624/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung các đô thị Đức Hòa, Bến Lức của tỉnh Long An.

Trong tương lai Bến Lức, Long An được quy hoạch chung với tiêu chuẩn đô thị mới loại III

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Long An nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và tiến hành tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch chung các đô thị Bến Lức, Đức Hòa, tỉnh Long An với tiêu chuẩn đô thị mới loại III.

Việc lập quy hoạch chung các đô thị phải đảm bảo tính kế thừa, thống nhất, phù hợp định hướng phát triển, đồng bộ với các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các ý kiến chỉ đạo và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch, đất đai, nông nghiệp, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc lập quy hoạch này cũng cần xem xét phạm vi ranh giới để phù hợp, thống nhất với phương án tổ chức hệ thống đô thị tại quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tổ chức lập. Đặc biệt, phù hợp với phương án tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh và yêu cầu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Bên cạnh đó, phương án phát triển hệ thống đô thị và chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An cần được cập nhật định hướng, kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc để thống nhất trong quản lý và triển khai thực hiện. Phương án tổ chức không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực dự kiến hình thành đô thị Tân Mỹ cần được nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch chung đô thị Đức Hòa để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể toàn khu vực.

Gọi ngay