Long An đặt mục tiêu bồi thường giải phóng khoảng 1.500 ha mặt bằng trong năm 2024

Năm 2024, Long An phấn đấu tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kết quả thực hiện đảm bảo diện tích khoảng 1.500 ha, đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt trong triển khai…

 

                                            Long An đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng đạt khoảng 1.500 hecta

 

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023 công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại địa phương này vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, các địa phương tại Long An đã chi trả được 1.030,9 ha/927,6 ha, đạt 111,1% so với kế hoạch; đối chiếu với năm 2022 tăng 536,1 ha với tỷ lệ tăng 108%.

Cụ thể, có 2 huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch là huyện Bến Lức (548/400ha đạt 137%) và thành phố Tân An (30,3ha/30ha đạt 101%). 2 huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trên 80% là thị xã Kiến Tường (đạt 96%) và huyện Cần Giuộc (đạt 84,8%). 3 huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trên 40% là huyện Đức Huệ (đạt 70%), huyện Cần Đước (đạt 52,9%), huyện Tân Trụ (đạt 46,4%). Còn lại 8 huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dưới 40%.

Về kết quả tái định cư, tổng số nền bố trí tái định cư tại Long An trong năm qua đạt là 18.506 nền; số nền đã giao cho người dân là 18.109 nền, đã cấp giấy cho chủ đầu tư là 18.457 giấy, đã cấp lại giấy cho người dân là 16.713 giấy, số nền người dân đã xây dựng nhà ở là 5.381 nền.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhất là các công trình trọng điểm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An.

Năm 2024, Long An phấn đấu tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kết quả thực hiện đảm bảo diện tích khoảng 1.500 ha, đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt trong triển khai.

Để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt được chỉ tiêu ông Long đề nghị các Sở ngành và UBND cấp huyện phải có kế hoạch thật cụ thể, chi tiết trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của năm 2024, tập trung rà soát, theo dõi sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng của các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ của các dự án kể cả dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách.

Đối với các dự án khu tái định cư, các địa phương phải chủ động quy hoạch, bố trí các khu tái định cư mang tính tập trung phục vụ cho địa phương, bố trí chỉ tiêu đất cho phù hợp, chọn vị trí thuận lợi, tốt nhất để người dân an tâm giao đất.

Gọi ngay