Khu đô thị hơn 10.000 tỷ cách TP.HCM chỉ vài kilômét tìm nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức có diện tích đất sử dụng 85,198 ha, quy mô dân số 4.800 người.

Phần diện tích đất ở có diện tích 21,12 ha, chiếm 24,79% diện tích đất dự án. Bao gồm đất ở mới (đất ở liền kề, đất ở biệt thự) và đất ở tái định cư. Trong đó:

Đất ở liền kề: Tổng diện tích đất ở liền kề khoảng 9,38 ha; chiếm tỷ lệ 11,01%; Diện tích sàn xây dựng khoảng 351.750 m2; khoảng 698 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án quy hoạch chi tiết). Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; Mật độ xây dựng tối đa (75%;

Đất ở Biệt thự: Tổng diện tích đất ở biệt thự khoảng 8,31 ha; chiếm tỷ lệ 9,75%; Diện tích sàn xây dựng khoảng 199.440 m2; khoảng 318 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án quy hoạch chi tiết); Tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng; Mật độ xây dựng tối đa (Theo đồ án Quy hoạch phân khu) 60%;

Đất ở tái định cư: Tổng diện tích đất ở tái định cư khoảng 3,43 ha; chiếm tỷ lệ 4,03%; Diện tích sàn xây dựng khoảng 128.625 m2; khoảng 282 lô/căn (số liệu cụ thể được xác định trong bước lập đồ án quy hoạch chi tiết); Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; Mật độ xây dựng tối đa 75%.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 10.662 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.000 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

Tiến độ thực hiện 6 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hoặc chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể:

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đến bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư: năm 2024 – 2025.

Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Hoàn thành 30% khối lượng xây lắp: năm 2026 – Quý I/2027;

Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Hoàn thành 60% khối lượng xây lắp: Quý I/2027 – Quý I/2028;

Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hoàn thiện các công trình nhà ở (xây thô + hoàn thiện mặt ngoài) trên các tuyến đường trục chính khu vực, trục cảnh quan được quy định trong đồ án quy hoạch được duyệt và công trình Thương mại dịch vụ. Hoàn thành 90% khối lượng xây lắp: Quý I/2028 – Quý III/2029;

Hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh: Quý III/2029 – Quý IV/2029.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 21/6/2024.

                             Vị trí dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú (phần vòng tròn xanh)

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức được UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 8909/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 với diện tích khoảng 85,198 ha tại tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Dự án cũng đã được phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện tại Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Long An. Theo đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án, tương đương 1.599,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà đầu tư có văn bản cam kết khi được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ cùng các nhà đầu tư khác (có dự án đấu nối vào đường tỉnh 830C) đóng góp chi phí đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT.830C, huyện Bến Lức theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà đầu tư có văn bản cam kết khi được lựa chọn làm nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án đúng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án: Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gọi ngay